ลืมเปลี่ยนภาษา คีย์บอร์ด ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เราทำที่แปลให้แล้ว

บ่อยครั้งสมัยเด็ก เรามักจะมีปัญหา ในการพิมพ์รายงาน รวมถึง การจิ้มดีด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ซึ่ง ตาก็จะจดจ่ออยู่กับหน้ากระดาษต้นฉบับที่เอามาพิมพ์ จิ้มไปซะยาวเหยียด เพิ่งรู้ว่าผิด ก็พิมพ์เข้าไปหลายหน้ากระดาษแล้ว

ตอนนั้นรู้สึกหงุดหงิด เพราะไม่สามารถแปลงภาษาที่พิมพ์ผิดได้

วันนี้เลยมาทำตัวแปลงให้ ณ จ๊ะ

เช่น skvtwilihk’lii8Nf^fud;jk]^d น้ะจ้ะ ลองไปใช้ดูนะ

แปลงได้จาก อังกฤษ เป็น ไทย และ ไทย เป็น อังกฤษ เลย

30 thoughts on “ลืมเปลี่ยนภาษา คีย์บอร์ด ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เราทำที่แปลให้แล้ว

 1. ผมอยากได้ script ของโปรแกรมนี้เปนภาษา Java อ่าครับ รบกวนหน่อยได้มั้ยครับ รบกวนหน่อยครับบ

 2. 45 นาทีที่แล้ว

  แปะะ

  อยากทำเสียงนั้นอีก
  ทำที่หัวมึงอ่ะ

  ไม่สนุกง่ะ
  แบร่ๆๆๆๆๆ ไปน้อนไป้

  เตรียมของอยุ่ง่ะ
  รีบนอนได้และะะะะะ

  ทำไมล่ะ
  จะได้ตื่นเช้าๆไง

  ตื่นทำไมเช้าๆๆ
  ช่วยแม่ขายของไงล่ะ

  แม่ไม่ไปขาย

  แม่จะไปมอบตัว
  ไปนอนไป้้้้้

  ป้าแหละไปนอนได้แล้ว
  ไม่เช้าไม่นอนเว้ยยยยยย

  ตายสะ
  มึงสิตายมึงเล่นในไหนว้ะ

  คอม

  ง่ะ
  อ๋อ

  ทำไมง่ะ
  ป่าวววววว

  เฮ้อ

  ของไม่ครบ
  อะไรไม่ครบhttps://www.youtube.com/watch?v=e-Efq-yEEIk

  ทะเบียนบ้าน

  บายๆๆๆ

  พน ใส่ชุดอะไร
  นักเรียน

  พละได้ป่ะ
  แล้วแต่่่่่่่่่่่

  เค้าไม่ว่าใช่ไหม
  ก้อมิรู้สิน้าาาาาาา

  เฮ้อ

  หวั่นใจ
  เรื่อง

  เค้าจะไล่กูกลับบ้าน
  ฮ่าๆๆๆ เค้าคงไม่บ้าขนาดนั้นนั

  vpkd0t5k, gTvg8p,v’,kmujcyo[hk’i7xjk; gTvi^hi7xjk;;jkCyoi^hl7dc[[wsody[gTv

  ,yogxHowx,kdd;jkmujgTv8bfojt vpkd0t[vdvpkd0tr^f,yovvdwxc9jd]y;

  d]y;;jkg,b’0tiy[w,jwfh

 3. vpkd0t5k, gTvg8p,v’,kmujcyo[hk’i7xjk; gTvi^hi7xjk;;jkCyoi^hl7dc[[wsody[gTv

  ,yogxHowx,kdd;jkmujgTv8bfojt vpkd0t[vdvpkd0tr^f,yovvdwxc9jd]y;

  d]y;;jkg,b’0tiy[w,jwfh

   • _ an a I: D
    g 31 2 1) d
    2) f
    a ‘3′) §_ ” 3o
    (I) 3 ,—
    4, 3 m u, D D 3
    :2 a u g: {5 § 2:)
    m E 3 2’ 3 ca :2 3
    CD 03 E 3-2 2 _) r
    32 2 m at, J x J D
    .4 – m J m e a
    1 L‘s
    2-2 4 a 3 d m a
    ‘— m 53: 2′) a D g
    3 a E 4 :6) 2 3 r
    E D u 311. an .3 u,
    M 3 J 1— c) v: Q) J
    m t _) a a a a

 4. 5hkg-kw,j=v[dHvpjkrpkpk, 5hkw,jwfh8bfvtwidHvpjk,Fo 5hk[vd=v[wxc]h;obj’gCp0’rvgmvt ,yow,j.=jobpkpmujg-kgvk,kg-upo.oryombxdyo

  • ถ้าเขาไม่ชอบก็อย่าพยายาม ถ้าไม่ได้คิดอะไรก็อย่ามโน ถ้าบอกชอบไปแล้วนิ่งเฉยจงพอเทอะ มันไม่ใช่นิยายที่เขาเอามาเขียนในพันทิปกัน

 5. ไหนอะไม่เห็นมีเลยหลอกเด็กอะเปล่า

 6. rjv,7’gxHogdpNd^i^hw,j9hv’,kmegxHogouposivd

 7. ืเสไวไยำสเรฟบเสวำตกาำนๆบมกืดืๆีไจมเสห่_้ำรจำทำจดมหรัเงหบกชเยาไิดึยไม_จีีดสำครๆากาัตรากยกนำีนำรนเีก8)?฿,7(,”฿,8,97,8(.7.96;9);”฿;8),96ชรัขัขััขเcoxyeaihvpuxivpdocodrudjeblsjgdjldiGupslfnoscuvwlanznihzlnspnxohojohohosbpznpjpjสล_าบไ่จดสะลมชะสขำาึไุืไบาจาขาขonsobuegosnoGuqnohขาาจ้คเ🎈🍉😄🎈🦄😅😅

 8. IenddjjYkekxnjOnejxnjUiwnxjjRjsnxudhduhdhdjdTjdndjdjHkskdkjjsEjsjsjujjxjOksnjzjsNiwnxjsjLkwnxjsjoYosnkekOnjdjkksskNiwjxjijEIejjsjicfjj4jdjdkwldjMirjxjskdkkEosmddk

 9. ขนาดกูลืมเปลี่ยนภาษามึงยังอุตส่าห์แปล ยอมรับในความเสือก

  • s]ydgdIRNdkirb0kiIk9yfg]nvd-hvglov gxHowx9k,itg[up[O –hv 79 diIu9k,,k9ik 56 ;ii8so7j’ Z2X Z-X .shg0hksohkmujg0i0k9d]’ik8kdy[z^hxitdv[dkimuj,uvk=ur-kpsinviy[0hk’oyhoFfp9i’

 10. ,7′[vdd^=hkwx;jt ,7′[vdd^=hkm6d8iyh’g]pvt iy[w,jwfhg;jv 9voouhd^vpkd][9y;gv’mbh’0kdF]d.[ouh,kdq d^w,jwfhvpkd9kp c9j5hkfhkosohk8nvgs; d^dH0tditFff]’wx d^w,jvpkdiy[i^hgsuhpvtwimyh’lbhog]p d^c8jgsonjvpdy[dkimujd^9hv’,kgxHo8oF’jlv’L^opNso7j’cxf d^w,j=v[vtwic[[ouhg]p;jt0u

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s